PREM Vragenlijst Logopedie voor ouders en verzorgers

Introductie

Deze vragenlijst gaat over de ervaringen van u en uw kind met de logopedie(praktijk). De vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de logopedie te meten zoals deze door patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen van patiënten. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen duurt minder dan 5 minuten.

Vertrouwelijk

  • Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
  • Uw logopedist en uw zorgverzekeraar krijgen geen inzicht in uw persoonlijke antwoorden.
  • Alle vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Het is voor de logopediepraktijk en uw logopedist belangrijk te weten hoe patiënten de zorg hebben ervaren. Met de resultaten kan de praktijk/ logopedist de kwaliteit van zorg verbeteren.
  • Uw persoonlijke inlogcode wordt ALLEEN gebruikt om te weten of u de vragenlijst hebt ingevuld. Het is dan niet nodig een herinnering te sturen.

Vrijwillige deelname

  • Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig.
  • Het wel of niet meedoen heeft geen gevolg voor de zorg die uw kind krijgt.
Nieuwe Stationsweg 16C,    9751SZ Haren    050-4096416   KVK: 76288439