Ons team

Ons team van gespecialiseerde logopedisten biedt zorg op maat van logopedie tot en met dyslexiezorg. Alle logopedisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, bij Dyslexienetwerk Pento en bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en het NVLFregister Dyslexiebehandelaars. We volgen regelmatig cursussen om onze kennis uit te breiden en op te frissen.

Béatrice Poll

Ik ben Béatrice Poll, dyslexiespecialist-logopedist en mede-eigenaar van Praktijk de Aa.
Tijdens de opleiding logopedie koos ik voor de specialisatie leerstoornissen. Als logopedist werkte ik in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. In 2003 rondde ik de hbo+specialisatie Dyslexiespecialist af aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Vervolgens startte ik in 2005 Praktijk de Aa.
Mijn doel is dat kinderen plezier hebben in en zin hebben om verder te groeien in communicatie, taal, lezen en spelling.

Bianca Bijleveld

Ik ben Bianca Bijleveld, dyslexiespecialist-logopedist en mede-eigenaar van Praktijk de Aa. Na de opleiding logopedie specialiseerde ik me aan de Chr. Hogeschool Windesheim/Stenden op het gebied van dyslexie. Mijn interesse hiervoor is ontstaan door de zorg en begeleiding van onze eigen kinderen en de dingen waar we als ouders tegen aan liepen.
Binnen Praktijk de Aa kan ik me vol overgave inzetten om kinderen met dyslexie en hun ouders te begeleiden, zowel op sociaal-emotioneel vlak als op het gebeid van lezen, spelling, taal en communicatie. Mijn doel is kinderen meer zelfvertrouwen te geven in hun eigen kunnen.

Nina Beijer-Meijer

Ik ben Nina Beijer-Meijer, dyslexiespecialist-logopedist en mede-eigenaar van Praktijk de Aa. In 2012 studeerde ik af aan de Hanzehogeschool Logopedie. Ik ben toen aan het werk gegaan in een vrijgevestigde logopediepraktijk. Met veel plezier heb ik veel ervaring op gedaan met de verschillende gebieden van logopedie. Daarnaast wilde ik mij graag specialiseren op het gebied van dyslexie en rondde de MSEN Taal- en dyslexiespecialist af in 2016.
Ik wil graag de leerlingen en ouders op een manier begeleiden zoals het bij hen past. Werkt het niet op de ene manier dan zoeken we naar de manier die bij het kind past. Ik wil kinderen motiveren en zelfvertrouwen geven zodat ze kun groeien op het gebied van lezen, spelling en taal.

Merle Dresselhuis

Ik ben Merle Dresselhuis, dyslexiespecialist-logopedist-linguïst. In juni 2019 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie bij de Hanzehogeschool Groningen en aan de master Neurolinguïstiek bij de Rijksuniversiteit Groningen. Door de combinatie van opleidingen en door het volgen van stages in verschillende logopedische vakgebieden heb ik zowel theoretische kennis als praktische ervaring opgedaan wat logopedie en dyslexiezorg betreft.

Binnen de behandeling vind ik het belangrijk dat het kind zich op zijn/haar gemak voelt en dat alles bespreekbaar is. Mijn doel is kinderen op zo’n wijze te begeleiden dat ze uiteindelijk hun eigen coach worden en met zelfvertrouwen de praktijk verlaten.

Vera van Kempen

Ik ben Vera van Kempen, dyslexiespecialist-logopedist. In juni 2019 heb ik mijn diploma aan de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool Groningen behaald. Tijdens mijn opleiding heb ik verschillende stages gelopen, waarbij mijn interesse specifiek voor de spraaktaalontwikkeling van kinderen gewekt is. Ook richt ik me op onderzoek en behandeling van dyslexie, wat ik met erg veel plezier doe. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich tijdens de behandeling op hun gemak voelen. Dit doe ik door kinderen positief en met geduld te benaderen, zodat ze vooruitgang kunnen boeken op het gebied van spraak, taal, communicatie, lezen en/of spelling.

B.I.M. Poll   Steegakkers 10   9479 PW Noordlaren   Tel. 050-4096416   bpoll@praktijkdeaa.nl   KVK: 76288439