Ons team

Ons team van gespecialiseerde logopedisten biedt zorg op maat van logopedie tot en met dyslexiezorg. Alle logopedisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, bij Dyslexienetwerk Pento en bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en het NVLFregister Dyslexiebehandelaars. We volgen regelmatig cursussen om onze kennis uit te breiden en op te frissen.

Béatrice Poll

Ik ben Béatrice Poll, dyslexiespecialist-logopedist, mede-eigenaar en oprichter van Praktijk de Aa. Mijn doel is dat kinderen plezier hebben in en zin hebben om verder te groeien in communicatie, taal, lezen en spelling. Maatwerk is daarvoor belangrijk. Om goed aan te sluiten bij de behoefte van de kinderen en om goed samen te werken met ouders heb ik na- en bijscholing gevolgd op het gebied van executieve functies, ASS, hoogbegaafdheid, TOS, meertaligheid, communicatieve taaltherapie, auditieve verwerking, neuro-linguïstisch programmeren en faalangst.

Bianca Bijleveld

Ik ben Bianca Bijleveld, dyslexiespecialist-logopedist en mede-eigenaar van Praktijk de Aa. Bij Praktijk de Aa kan ik me vol overgave inzetten om kinderen en hun ouders te begeleiden, zowel op sociaal-emotioneel vlak als op het gebeid van lezen, spelling, taal en communicatie. Mijn doel is kinderen meer zelfvertrouwen te geven in hun eigen kunnen. Om goed in te spelen op de behoefte van het kind kunnen meerdere factoren een rol spelen. Naast mijn ervaring heb ik na- en bijscholing gevolgd op het gebied van faalangst, neuro-linguïstisch programmeren, executieve functies, TOS en ASS . Ik werk graag samen met verschillende specialistische disciplines.

Nina Beijer-Meijer

Ik ben Nina Beijer-Meijer, dyslexiespecialist-logopedist en mede-eigenaar van Praktijk de Aa. Ik begeleid graag kinderen en ouders op een manier die bij hen past. Werkt het niet op de ene manier dan zoeken we naar een andere manier. Ik motiveer kinderen en zorg voor zelfvertrouwen zodat ze kun groeien op het gebied van lezen, spelling en taal. Inmiddels heb ik veel ervaring op dit terrein en heb ik na- en bijscholing gevolgd op het gebied van auditieve verwekingsproblemen, TOS, executieve functie en faalangst. De samenwerking met verschillende disciplines vind ik erg belangrijk.

Nathalie Wollinga

Ik ben Nathalie Wollinga, logopedist-dyslexiespecialist. Het is mijn passie om kinderen te begeleiden op het gebied van zowel logopedie als dyslexiezorg. Mijn werk richt zich op de auditieve deelvaardigheden, auditieve verwerking, mondmotoriek en articulatie, spraaktaalontwikkeling, TOS en de schriftelijke taalontwikkeling. Plezier tijdens de behandelingen vind ik belangrijk, zodat kinderen op een positieve manier kunnen groeien in hun leerproces. Dit bereik ik door met het kind samen te werken en door een vertrouwde omgeving te creëren waarin het kind zich veilig voelt.

Janietta van der Laan

Ik ben Janietta van der Laan, leerkracht groep 1 en 2, dyslexiespecialist-logopedist en preventie- logopedist. Ik heb gewerkt als logopedist in het SBO met leerlingen met ADHD of ASS. Mijn doel is om kinderen, samen met hun ouders, zo te begeleiden dat ze plezier hebben in lezen, meer zelfvertrouwen krijgen en groeien in hun communicatie, taal, lezen en spelling. Om me verder te ontwikkelen en beter te kunnen aansluiten bij de behoeften van de cliënten heb ik na- en bijscholing gevolgd op het gebied van TOS, ASS, meertaligheid, spelling en neuro-linguïstisch programmeren.

Marije Samplonius

Ik ben Marije Samplonius, orthopedagoog en logopedist-dyslexiebehandelaar. In 2017 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog, waarna ik een aantal jaren gewerkt heb bij een begeleidingsorganisatie met een brede doelgroep: begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met o.a. ADHD en autisme. Begin 2023 heb ik de deeltijdopleiding logopedie aan de Hanzehogeschool afgerond. Ik geniet van werken met kinderen en ze te helpen stappen te zetten in hun ontwikkeling. Mijn doel is dat kinderen plezier hebben in de behandeling en dat de behandeling aansluit bij hun wensen en behoeften, zodat ze groeien in zelfvertrouwen en vaardigheden.

Nieuwe Stationsweg 16C,    9751SZ Haren    050-4096416   KVK: 76288439