Dyslexiezorg

Onderzoek, behandeling en advies bij

 • Beginnende geletterdheid, vanaf groep 2
 • Aanvankelijk lezen en spelling vanaf groep 3
 • Voortgezet lezen en spelling
 • Vermoeden van dyslexie
 • Dyslexie
 • Ernstige dyslexie

Traject bij ernstige dyslexie

 • Cito’s in vergelijking met didactische leeftijd: 3x E / V- op DMT (woordenrijen lezen)
 • Schoolt belt met Praktijk de Aa voor de aanmelding van een leerling óf ouders bellen voor de aanmelding van hun kind.
 • De dyslexiespecialist-logopedist geeft uitleg over het traject.
 • De dyslexiespecialist-logopedist mailt de link voor de aanmeldformulieren.
 • Ouders en school vullen de aanmeldformulieren in.
 • De secretaresse van DnP geeft een seintje dat de formulieren binnen zijn
  en ze geeft aan wanneer de orthopedagoge het dossier screent.
 • De orthopedagoge screent het dossier op volledigheid.
 • De orthopedagoge neemt contact op met ouders om haar deel van het onderzoek in te roosteren.
 • De dyslexiespecialist-logopedist roostert met ouders haar deel van het onderzoek in.
 • De orthopedagoge en de dyslexiespecialist-logopedist nemen ieder hun deel van het dyslexieonderzoek af.
 • De orthopedagoge en de dyslexiespecialist-logopedist maken het onderzoeksverslag.
 • Ouders en orthopedagoge bespreken de onderzoeksresultaten en de conclusie.
 • Indien er sprake is van ernstige dyslexie kunnen ouders kiezen voor behandeling van hun kind bij Praktijk de Aa.
 • Ouders wonen regelmatig de behandeling bij en er is samenwerking met school.
 • Bij de behandeling horen drie evaluatiemomenten: na 12-16 behandelingen, na 32-36 behandelingen en het eindonderzoek.
 • Eindverslag en advies.
Nieuwe Stationsweg 16C,    9751SZ Haren    050-4096416   KVK: 76288439