Dyslexiezorg

Onderzoek, behandeling en advies bij

 • Beginnende geletterdheid, vanaf groep 2
 • Aanvankelijk lezen en spelling vanaf groep 3
 • Voortgezet lezen en spelling
 • Vermoeden van dyslexie
 • Dyslexie
 • Ernstige dyslexie

Traject bij ernstige, enkelvoudige dyslexie

 • 3x E / V- op DMT (woordenrijen lezen) óf 3x E / V- op spelling + 3x E / V- of D / V op DMT.
 • Ouders bellen Praktijk de Aa voor de aanmelding van hun kind of schoolt belt voor de aanmelding van een leerling.
 • De logopedist-dyslexiespecialist geeft uitleg over het traject.
 • De logopedist-dyslexiespecialist mailt of stuurt de aanmeldingsformulieren.
 • Ouders en school vullen ieder de aanmeldformulieren in.
 • School mailt of stuurt alle formulieren naar Dyslexienetwerk Pento (DnP).
 • De secretaresse van DnP geeft een seintje dat de formulieren binnen zijn.
 • De orthopedagoge screent het dossier op volledigheid.
 • De orthopedagoge neemt contact op met ouders om het onderzoek in te roosteren.
 • De orthopedagoge en logopedist-dyslexiespecialist nemen het dyslexieonderzoek af.
 • Ouders, orthopedagoge en logopedist-dyslexiespecialist bespreken de onderzoeksresultaten.
 • Indien er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie volgt behandeling.
 • Ouders wonen regelmatig de behandeling bij en er is contact met school.
 • Bij de behandeling horen drie evaluatiemomenten: na 12-16 behandelingen, na 32-26 behandelingen en het eindonderzoek.
 • Eindverslag en advies.
B.I.M. Poll   Steegakkers 10   9479 PW Noordlaren   Tel. 050-4096416   bpoll@praktijkdeaa.nl   KVK: 76288439