Ons team

Ons team van gespecialiseerde logopedisten biedt zorg op maat van logopedie tot en met dyslexiezorg. Alle logopedisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, bij Dyslexienetwerk Pento en bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en het NVLFregister Dyslexiebehandelaars. We volgen regelmatig cursussen om onze kennis uit te breiden en op te frissen.

Béatrice Poll

Ik ben Béatrice Poll, logopedist- dyslexiespecialist en praktijkhoudster.
Tijdens de opleiding logopedie koos ik voor de specialisatie leerstoornissen. Als logopedist werkte ik in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Van 2001-2003 volgde ik de hbo+opleiding Dyslexiespecialist aan Windesheim. Als logopedist-dyslexiespecialist ben ik Praktijk de Aa gestart in 2005.

Mijn doel is dat kinderen plezier hebben in en zin hebben om verder te groeien in communicatie, taal, lezen en spelling.

Bianca Bijleveld

Ik ben Bianca Bijleveld, logopedist-dyslexiespecialist. Na de opleiding logopedie specialiseerde ik me van 2015-2017 aan de Chr. Hogeschool Windesheim/Stenden op het gebied van dyslexie. Mijn interesse hiervoor is ontstaan door de zorg en begeleiding van onze eigen kinderen en de dingen waar we daarbij tegen aan liepen.

Binnen Praktijk de Aa kan ik me dan ook vol overgave inzetten om kinderen met dyslexie (en ook ouders) te begeleiden, zowel op sociaal-emotioneel vlak als op het gebeid van lezen, spelling, taal en communicatie.

Mijn doel is kinderen meer zelfvertrouwen te geven in hun eigen kunnen.

Nina Beijer-Meijer

Ik ben Nina Beijer-Meijer, logopedist-dyslexiespecialist (MSEN). In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool Logopedie. Ik ben toen direct aan het werk gegaan in een vrijgevestigde logopedie praktijk. Met veel plezier heb ik veel ervaring op gedaan met de verschillende gebieden van logopedie.

Daarnaast wilde ik mij graag specialiseren op het gebied van dyslexie. Ik wil graag de leerlingen en ouders op een manier begeleiden zoals het bij hen past. Werkt het niet op de ene manier dan zoeken we naar de manier die bij het kind past. Ik wil leerlingen motiveren en zelfvertrouwen geven zodat ze kun groeien op het gebied van lezen, spelling en taal.

Jacky de Bree

Ik ben Jacky de Bree, logopedist en linguïst. Nadat ik de opleiding logopedie in 2015 aan het Windesheim in Zwolle had afgerond, heb ik de master Taalwetenschappen gevolgd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hier heb ik ook mijn interesse in en kennis van dyslexie opgedaan.

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen tijdens de behandelingen en dat de behandelingen als plezierig en leerzaam worden ervaren. Dit probeer ik te behalen door maatwerk te leveren dat bij het kind past. Door goede communicatie met het kind en de omgeving van het kind probeer ik het kind dat steuntje in de rug te bieden dat hij/zij nodig heeft op gebied van spraak, taal, lezen en/of spelling.